Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast


Apr 8, 2019

В днешния епизод, с Ивайло Хаджиев правим обзор на пролетния състетзателен сезон в България, завъшващ с Витоша 100. Разказваме за интересните състезания и как бихме могли да ги използваме за големия танц през Юни.
Освен това, експериментираме с нов новинарски сегмент и да говорим за всичко, което ни е направило впечатление през последните две седмици. Приятно слушане.