Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast

Jul 29, 2020

Отново заставам от другата страна на микрофона. След Чавдар Черников и Ивайло Хаджиев, днес на горещия стол на интервюиращ се нарежда Анета Ралчева.

С нея си говорим за малка...