Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast

Mar 23, 2020

На кафе с Калоян Пейчев си говорим за маршрута E4 и неговото най-бързо преминаване по трасето, както и моят неуспешен опит да го премина. Подкаста е пълен със страхотни съвети за...


Mar 23, 2020

Тодор Димитров ни разказва за най-дългото състезание в света и как той успя да измине 5000 км за 50 дни. Както и много други съвети и истории от света на ултра маратоните.

Този...