Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast

Jun 18, 2020

Днес с Пирин Галов си говорим за Run Around The Clock Ultra. Той ни разказва за идеята и провеждането на това състезание, както и за бъдещи планове в новата му организация.

Ако все още не...