Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast


Apr 12, 2018

В Епизод 5 на Hill Season Podcast ви срещам с Илиян Лазаров, директор на поредицата състезания http://trailseries.bg/, новинарският сайт http://runbg.net/ и платформата за бегачи https://drace.bg/.

С Илиян разговаряме за състоянието на масовия спорт в България, спортните му планове, Trail Series, както и за новата платформа за бегачи – drace.bg

без думи...