Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast


Apr 2, 2018

Краси Стефанов, Краси Маркович и Николай Колев от iRun разказват за идеята и организацията на новото състезание в Българския ултра календар - Коджа Кая. 

http://www.kodzha-kaya.com/


Тренировъчен ден на 36 км трасе
https://www.strava.com/activities/14817