Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast


Oct 19, 2020

С Димитър Цанков Димитров си поговорихме за преживяванията му по трасето на Орехово Ултра за последните 5 години и бруталните промени през 2020 година. Тази година, новото трасе изненада неприятно доста от участниците и след финала имаше много коментари, че екстремните елементи в него са прекални. За други обаче, трасето се оказа много интересно, от стандартното бягане по коларски пътища и туристически пътеки.

Как беше състезанието за теб?

Ето и разказите на Митко за участията му през последните 3 години.

2018

https://m.facebook.com/notes/dimitar-tzankov-dimitrov/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B0-50-%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%88-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/10212046493173720/

2019

https://m.facebook.com/notes/dimitar-tzankov-dimitrov/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82/10214289918177943/

2020

https://m.facebook.com/notes/dimitar-tzankov-dimitrov/%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-2020-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE/10217208897270596/