Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast


Jan 27, 2019

В този епизод, разговарям с Кирил Радев, който преживя привидно безoбидна ситуация в планината, но изключително нашумяла в цяла България. Разговаряме основно за причините за достигане на критичната ситуация, както и за изводите които си е направил.