Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast

Feb 18, 2019

В днешният епизод си говорим за timed events или супер дълги бягания на затворен терен от 12, 24, 48 часа, 6 дни и повече. Гости са ми отново Ивайло Хаджиев, Христо Цветков и за първи път –...