Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast


Feb 18, 2019

В днешният епизод си говорим за timed events или супер дълги бягания на затворен терен от 12, 24, 48 часа, 6 дни и повече. Гости са ми отново Ивайло Хаджиев, Христо Цветков и за първи път – Тодор Димитров. Ще говорим за рекорди, екипировка и логистика, интересни случки и истории и какво да направим, за да участваме със силен Български отбор през тази година в Кладно.