Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast

Nov 2, 2018

Днес сме на тема подготовка и топ представяне за състезание! Димитър Ал. Димитров (Херо) е известен с това, че е първият с два DNF-а на бирена миля.
 
Активен ориентировач и...