Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast


May 30, 2019

В днешния епизод отново обсъждаме Витоша 100, изминалите състезания през годината и интересни участници, които са се регистрирали за обиколката. Приятно слушане.