Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast


Feb 7, 2022

В този епизод, разговаряме с Еленко Еленков за една много гореща тема през последните дни в обществото - скъпи ли са състезанията в България.

Еленко е управител на клуб Бегач, който през последните години е един от най-дейните организатори в България.

Обсъждаме всичко, от цената на полицай в София, през къде правим медалите, та чак и колко плащаме за посещение на UTMB.

Приятно слушане