Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast


Mar 21, 2018

В този епизод Николай Начев ни разказва за неговите преживявания по време на предишните му две участия в Barkley Marathons, както и подготовката му за участието му през 2018 година. 24 часово Ориентиране, Ком Емине и екстремно дълги състезания...