Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast


Jul 29, 2020

Отново заставам от другата страна на микрофона. След Чавдар Черников и Ивайло Хаджиев, днес на горещия стол на интервюиращ се нарежда Анета Ралчева.

С нея си говорим за малка част от състезанията през това лято, както и за тренировките, живота, целите и алкохолизма.

Ще разберете какво е Над Предела (Мусала - Вихрен), СтаРа Планина 100х24, Персенк Ултра, Балкан Ултра и нашето мнение за тях, както и личните ни преживявания.