Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast


Mar 23, 2020

На кафе с Калоян Пейчев си говорим за маршрута E4 и неговото най-бързо преминаване по трасето, както и моят неуспешен опит да го премина. Подкаста е пълен със страхотни съвети за този маршрут.

Гледайте и филмът за неговото преминаване в YouTube

Отново записан през Декември 2019. Дано ви хареса.