Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast


Oct 3, 2018

Какво правих през лятната ваканция? В този епизод Ивайло Хаджиев ме разпитва на дълго и широко за всички приключения през ултра лятото на 2018 година. А те бяха толкова много, че чак да си завидя ;-)
Приятно слушане