Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast


Jun 10, 2021

В този епизод си партнираме с Иван Гочев, и пробваме да рестартираме добре забравения любим подкаст.

В първата част правим ревю на изминалите планински и ултра маратон състезания, както и по-добрите единични представяния по други събития. Разказваме за нашите участия в някои от тях.

Част втора разказва за нашите впечатления и очаквания от предстоящите състезания до края на летния сезон, с акцент върху световното по ултра маратон - Витоша 100. Анализ на стартовия списък и очакванията ни за рекорд.

Част трета е изцяло за FKT сезона по Ком-Емине и Е4. Какви са публичните заявки за бързи преминавания по двете трасета и възможноста за подобряване на рекорд.

Приятно слушане