Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast

Feb 7, 2022

В този епизод, разговаряме с Еленко Еленков за една много гореща тема през последните дни в обществото - скъпи ли са състезанията в България.

Еленко е управител на клуб Бегач,...