Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast


Jun 18, 2020

Днес с Пирин Галов си говорим за Run Around The Clock Ultra. Той ни разказва за идеята и провеждането на това състезание, както и за бъдещи планове в новата му организация.

Ако все още не сте разбрали, това е състезание в което се правят обиколки на предварително избрано трасе, като няма финал, докато не остане само един участник. 

Гледайте и видеото което направих на трасето на RATCU

https://www.youtube.com/watch?v=hZPEXyCWIgc