Preview Mode Links will not work in preview mode

Hill Season Podcast


Apr 28, 2020

Владимир Милушев е опитен планинар и ултра маратонец, участник в множество състезания през годинитте и призьор в много от тях. 

През 2020, ще се опита да направи опит за подобряване на най-бързото преминаване по трасето на Е4, като се цели в намаляване на времето на Калоян Пейчев с повече от 2 часа.

Всички подробности за плановете му – в този подкаст и на специалната му страница https://www.facebook.com/E4VladimirMilushev